BVE Europarcs Spaarnwoude

Welkom

Belangenvereniging Eigenaren van Europarcs Spaarnwoude

Welkom!

Welkom op de website van de Belangenvereniging Eigenaren van Europarcs Spaarnwoude. Sinds 2016 bestaat de BVE. Doel van de BVE is de belangen van de (verhurende) eigenaren op het park te behartigen. Dat doen we vooral door met de directie van Droomparken in overleg te zijn over allerlei onderwerpen. De afgelopen periode hebben we gebruikt om goede werkafspraken te maken met de directie. Daarvoor hebben we een convenant afgesloten, waarin we die afspraken hebben vastgelegd.

Als BVE hebben we een bijzondere positie: we zijn een belangenvereniging en geen Vereniging van Eigenaren (VvE). Dat betekent dat onze juridische positie ook anders is dan die van een VvE en dat heeft dus consequenties voor de gemaakte afspraken. Als belangenvereniging kunnen wij de eigenaren op ons park niet binden. Wat wel kan is dat wij, in overleg met de directie van Europarcs, met voorstellen naar de leden van de BVE kunnen gaan en om hun oordeel vragen. Het is van belang dat zoveel mogelijk eigenaren lid zijn van de BVE, dat vergroot immers onze invloed.

Als dat voorstel vervolgens wordt aangenomen door de ledenvergadering, dan is dat het beleid dat wordt uitgevoerd. Tegenstanders van dat beleid (of niet leden van de BVE) dienen dan vervolgens hun eigen juridische positie te bepalen. Daar staat de BVE dan verder buiten en zij zal zich daar dan ook niet mee bemoeien.

De komende periode zullen wij ons vooral bezig houden met het verder voorbereiden van een voorstel inzake het meerjarig onderhoud en de financiële verwerking ervan in de parkkosten en de huur. Een tamelijk gecompliceerde exercitie, maar we hebben goede hoop dat dit voorstel in de najaarsvergadering kan worden besproken.

Wij nodigen u graag uit om ons te voeden met vragen en suggesties over de gang van zaken op het park. Dat kan via mail: bvespaarnwoude@gmail.com Wij zien u natuurlijk ook graag op onze ledenvergaderingen, waar volop de gelegenheid is om van gedachten te wisselen.

Graag Tot ziens.

Plattegrond van het Europarcs Spaarnwoude

Plattegrond omgeving Europarcs Spaarnwoude

Foto’s van het park