Verslag Algemene Ledenvergadering BVE-Spaarnwoude
d.d. 10 januari 2024, aanvang 19.30 uur in Sofia’s Brasserie
Aanwezig: E. Cassee, voorzitter bestuur
T. Staphorsius, secretaris
A. Deijkers, penningmeester
F. Brinke, lid verhuurpanel
M Brinke, notulis

Spaarnwoude Verslag Algemene Ledenvergadering BVE 2024