Wanneer u ingaat op deze offerte, geschiedt dit buiten verantwoording van de BVE Spaarnwoude. De BVE Spaarnwoude beschouwt het plaatsen van deze offerte als een serviceverlening aan haar leden.