Belangenvereniging Eigenaren Europarcs Spaarnwoude

Nieuwsbrief 44

Spaarnwoude 17 December 2022

Zuiderweg 2-171, 1165 NA Halfweg | E-mail: bvespaarnwoude@gmail.com | IBAN: NL 63 RABO 0313767149 | KvK: 67066003

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering BVE-Spaarnwoude 12-1-2023. Aanvang 19.30 in Sofia’s.


Agenda:

 1. Opening door voorzitter
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Goedkeuren notulen ALV 12-5-2022
 4. Financieel Jaarverslag en verkiezing kascommissie
 5. Verkiezing bestuursleden (aftredende bestuursleden in 2023: Tom Staphorsius/secretaris en Adri Deijkers/penningmeester. U kunt zich als nieuw bestuurslid aanmelden bij de secretaris (tomstapt@gmail.com). Overigens zijn beide aftredende bestuursleden herkiesbaar
 6. Stemming contributie/inleggeld nieuwe leden
 7. Voortgang nieuw Beheers- en Exploitatieovereenkomst. (BEO-Droomparken / BEX- Europarcs)
 8. Website en communicatie (VHP en verslag Europarcs)
 9. Convenant/Protocol tussen BvE Spaarnwoude en Europarcs
 10. Federatie
 11. Rondvraag
 12. Sluiting met een toost op het nieuwe jaar en aansluitend een borrel,  u aangeboden door het bestuur.


Voorstel voor nieuw aangemelde bve leden:
Inleggeld € 20,00 voor eerste chalet en voor elk volgend chalet € 5,00.
Voor zittende leden geldt: 2023 is vrij van contributie.
 

 • Uitnodiging Algemene Ledenvergadering BVE-Spaarnwoude 12-1-2023. Aanvang 19.30 in Sofia’s.

Agenda:

 1. Opening door voorzitter

2.   Mededelingen en ingekomen stukken

3.   Goedkeuren notulen ALV 12-5-2022

4.   Financieel Jaarverslag en verkiezing kascommissie

5.   Verkiezing bestuursleden (aftredende bestuursleden in 2023: Tom Staphorsius/secretaris en Adri Deijkers/penningmeester. U kunt zich als nieuw bestuurslid aanmelden bij de secretaris (tomstapt@gmail.com). Overigens zijn beide aftredende bestuursleden herkiesbaar

6.   Stemming contributie/inleggeld nieuwe leden

7.   Voortgang nieuw Beheers- en Exploitatieovereenkomst. (BEO-Droomparken / BEX- Europarcs)

8.   Website en communicatie (VHP en verslag Europarcs)

9.   Convenant/Protocol tussen BvE Spaarnwoude en Europarcs

10.       Federatie

11.       Rondvraag

12.       Sluiting met een toost op het nieuwe jaar en aansluitend een borrel,  u aangeboden door het bestuur.

Voorstel voor nieuw aangemelde bve leden:
Inleggeld € 20,00 voor eerste chalet en voor elk volgend chalet € 5,00.
Voor zittende leden geldt: 2023 is vrij van contributie. 

 
Note. Vermeld in elk mailbericht aan de bve of het bestuur altijd uw naam en chaletnummer(s). Indien u zich richt tot een bestuurslid, zet dan altijd bvespaarnwoude@gmail.com in de cc.
 
Om te voorkomen dat deze nieuwsbrief in uw spam of als reclame binnenkomt, adviseren wij het mailadres van de BvE in uw adresboek te zetten.