Awakenings 2022

Na twee jaar afwezigheid zal Awakenings op 16 en 17 april met de nodige decibellen Spaarnwoude weer overdonderen.
In de weken voor en na het festival zal een flink deel van het natuurgebied naast Europarcs daardoor weer afgesloten zijn.


Op de festivaldagen zullen de toegangswegen zelfs geheel of gedeeltelijk afgesloten worden.

Om daar als bestemmingsverkeer zo min mogelijk last van van te ondervinden, heeft Awakenings aan Europarcs verzocht een formulier uit te printen en voor u klaar te leggen. Met dat formulier (ook te openen met onderstaande knop) op uw dashboard bij de voorruit worden de verkeersregelaars geacht u door te laten rijden naar Europarcs.

Aftreden en nieuwe bestuursleden

Conform de statuten treden Ewout Cassee (voorzitter), Frits Brinke (verhuurzaken) en Tom Staphorsius (secretaris) af en zijn weer herkiesbaar.

Wilt u zich kandidaat stellen, stuur dan s.v.p. een mail naar tomstap@hetnet.nl, met in de cc.: bvespaarnwoude@gmail.com

Ellen Staphorsius is op eigen verzoek aftredend en niet herkiesbaar.
Hierdoor zijn wij dringend op zoek naar een notulist!!!

Contributie

 

Gezien alle ontwikkelingen adviseren we om voor het kalenderjaar 2022 de contributie te verlagen naar € 0,00

Er zijn helaas leden die de contributie voor 2021 nog steeds niet voldaan hebben.
Kijk dat s.v.p. zelf even na en als u de contributie nog niet voldaan heeft, doe dat dan zo spoedig mogelijk en maak het verschuldigde bedrag (1e chalet € 20 en elk volgende € 5 extra) over naar NL 63 RABO 0313767149