Beste eigenaar,

Eerder al hebben wij u laten weten dat er vertraging zit in het versturen van de energiefactuur over de
eerste helft van dit jaar. Zoals u heeft gemerkt is het ons tot op heden niet gelukt de factuur aan u te
versturen. Dat vinden we heel vervelend en daarvoor bieden wij u onze excuses aan.

Bij het samenvoegen van bedrijven zijn er altijd onvoorziene problemen. Desondanks hadden wij u
beter en vooral tijdiger moeten informeren over uw energiefactuur. In dit bericht willen wij u graag
uitleggen wat er is gebeurd en hoe wij dit hebben opgelost.

Wat is er gebeurd met de energiefacturen over de eerste helft van 2022?

Bij de overgang van het oude Droomparkensysteem naar het EuroParcs systeem is het overzetten
van meterstanden niet goed gegaan. De gegevens in het nieuwe EuroParcs systeem kloppen voor
een aantal oud-Droompark eigenaren niet, de meterstanden horen in die gevallen niet bij de juiste
kavel en dus ook niet bij de juiste eigenaar.

Onze oplossing
Wij zijn nu bezig met het opnieuw opnemen van de meterstanden. De nieuw opgemeten meterstand
tellen we op bij de meterstand van vorig jaar uit ons oude systeem. Zo zorgen we dat de gegevens
juist zijn. U ontvangt dan van ons over 2022 één factuur op basis van het verbruik van het gehele
jaar. Deze factuur kunt u voor het einde van het jaar verwachten. Aangezien de tarieven voor het hele
jaar hetzelfde zijn, heeft dit geen gevolgen voor de totale hoogte van het te betalen bedrag. Zo
kunnen wij de energiefacturatie over 2022 goed afronden.

Ondertussen werken wij met extra collega’s aan het verbeteren van ons nieuwe systeem. Ook willen
we maatregelen nemen om de energiekosten beheersbaar te houden ondanks de gestegen prijzen.
Hierover informeren wij u nader in november a.s..
Wij hopen u hiermee goed te hebben voorgelicht en zullen u tijdig op de hoogte te stellen mochten er
verdere ontwikkelingen zijn rondom energie. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit
bericht, dan kunt u contact met ons opnemen via het eigenaren contact center via 088 – 070 8060 op
maandag t/m zaterdag tussen 08.30 en 17.00 uur.

Met vriendelijke groet,

Sacha Muller
Directeur Eigenaren EuroParcs Group