Verslag Algemene Ledenvergadering BVE 2024

Verslag Algemene Ledenvergadering BVE-Spaarnwoude d.d. 10 januari 2024, aanvang 19.30 uur in Sofia’s Brasserie Aanwezig: E. Cassee, voorzitter bestuur T. Staphorsius, secretaris A. Deijkers, penningmeester F. Brinke, lid verhuurpanel M Brinke, notulis Spaarnwoude Verslag Algemene Ledenvergadering BVE 2024

Algemene Ledenvergadering BVE 12012023

Notulen Algemene Ledenvergadering BVE-Spaarnwoude d.d. 12 januari 2023, aanvang 19.30 uur in Sofia’s Brasserie Aanwezig:       E. Cassee, voorzitter bestuur Staphorsius, secretaris Deijkers, penningmeester Brinke, lid verhuurpanel Brinke, notuliste ‘

NOTULEN A.L.V. BELANGENVERENIGING DROOMPARK SPAARNWOUDE 8-10-2020

NOTULEN A.L.V. BELANGENVERENIGING DROOMPARK SPAARNWOUDE 8-10-2020 Opening: Om klokslag 19.00 uur opent voorzitter Cassee de vergadering. Mededelingen:  Vanwege de Corona heeft de BvE gemeend de vergadering op te splitsen in twee delen. Van 19.00 uur tot 20.00 uur deel 1, van 20.30 tot 21.30 deel 2. De secretaris en het bestuurslid verhuurzaken treden af en […]

Energiefacturen

      Beste eigenaar, Eerder al hebben wij u laten weten dat er vertraging zit in het versturen van de energiefactuur over de eerste helft van dit jaar. Zoals u heeft gemerkt is het ons tot op heden niet gelukt de factuur aan u te versturen. Dat vinden we heel vervelend en daarvoor bieden […]

ALV-BVE 2-5-2019

Notulen: Jaarlijkse Ledenvergadering van de BvE Spaarnwoude dd. 2 mei 2019 in de Brasserie Halverwege te Halfweg.