Aanwezigen:
EuroParcs Group
Andries Bruil, Member Board EuroParcs Group
Martin de Boer, directeur Rental
Hans Oosterdijk, directeur Operations
Sacha Muller, interim directeur Owners Management
Frank Bijl, manager Corporate Communications
Marco Budding, manager Marketing Rental,
Paul van der Heijden, manager Owners Management
Jitske de Weerd, Management Assistente
Rick Palm, relatiemanager BVE’s
Rosanne van der leest, relatiemanager
Vartien Agob, assistent relatiemanagement BVE’

Panelleden:
Achterhoek Wim van Zurk
Bad Hoophuizen Joris Vollebergh, Margarete Kindler-Wiechers
Bad Hulckesteijn Amin al Nasr
Buitenhuizen Edith van der Linde, Angele Roos
Beekbergen (Valouwe) Eric Valk
Beekbergen (Bospark) Henk van Blitterswijk, Gerrit Hosmar
Biesbosch George Overgraag
Brunssummerheide Olaf Abeling, Yvon van der Voort
De Rijp Manon Momberg
Hommelheide Dick Vermeulen
Hooge Veluwe Theo Hoppen
Maasduinen Paul van Wingerden
Marina Strandbad Janet Riemijer
Molengroet Harrie van Dalen
Noordwijkse Duinen Afra Koning
Schoneveld Paul van Alken
Spaarnwoude Frits Brinke
Woudhoeve Erik Mooibroek
De Zanding Ina Hijman

Opening
Andries Bruil opent de vergadering en stelt de aanwezigen van EuroParcs voor.
Daarna stellen de panelleden zich voor.
Toelichting van de bijeenkomst vandaag: het is een nieuwe vorm van het VHP, waarbij de verhuurpanels
van het voormalige Droomparken en van EuroParcs zijn samengevoegd tot één Verhuurpanel. Het is de
bedoeling om in deze samenstelling de plenaire overleggen te laten plaatshebben.

RIEC onderzoek en publiciteit
Het recente RIEC-onderzoek over criminele investeringen in vakantieparken wordt aan de orde gesteld en
de vragen op dit punt worden besproken. In algemene zin herkent EuroParcs zich niet in de bevindingen in
de rapporten. Desondanks denkt EuroParcs er goed aan te doen aanvullende maatregelen te treffen.
In dat kader wordt een overzicht gegeven van maatregelen die EuroParcs neemt om de naleving van weten regelgeving binnen het bedrijf en haar parken te borgen.

Code of conduct (gedragscode)
In de gedragscode wordt beschreven hoe medewerkers onderling en met de eigenaren, gasten en
leveranciers om horen te gaan. Het document is bedoeld voor de medewerkers van EuroParcs.

Herontwikkeling parken
Ook voor de (her)ontwikkeling van bestaande en nieuwe parken, zal EuroParcs voor eind 2022 met
richtlijnen komen. Het doel is om belangen en perspectieven van alle stakeholders zoveel mogelijk te
respecteren en te borgen.

Presentatie marketingcijfers en verhuurcijfers
Martin begint zijn presentatie met de mededeling dat ‘we er nog niet zijn, maar we komen iedere dag een
stukje verder’. Er worden iedere dag stappen gemaakt ten aanzien van de activiteiten ten behoeve van de
verhuur van vakantiewoning bij EuroParcs. In 2021 is daartoe veel geïnvesteerd in organisatie, de realisatie
van één boekingsplatform en -website en de integratie tot één merk voor alle parken. De roadmap voor
Q3 en Q4: EuroParcs gaat zich richten op optimalisatie van Mijn EuroParcs omgeving, meer communicatie
richting de eigenaren en komt de focus op daily business wat betreft maximale verhuurbaarheid en
verhuurresultaten.

In 2022 wordt de focus verder gelegd op het programma Compleet, Correct en Betaald. Dit houdt in dat
alle parken op het nieuwe platform te boeken en vinden zijn, iedere boeking correct binnenkomt in het
boekingssysteem, de accommodaties volledig geconfigureerd zijn en iedere boeking volledig betaald is bij
aankomst op het park. Daarom is ervoor gekozen om bij het boeken van een accommodatie 30%
aanbetaling te vragen en de resterende 70% 6 weken voor aankomst te laten voldoen. Door het sturen
van een betaalherinnering zorgen we ervoor dat bij geen betaling de woning van de eigenaar zo snel
mogelijk weer in de verhuur komt.
Het streven is om alle boekingen via de eigen boekingskanalen te laten lopen. Was die verhouding
voorheen nog 30%-70%, inmiddels is dit 80%-20%.
Wat betreft de website optimalisatie geeft Martin aan dat de ranking van de parken gekoppeld is aan de
zoekperiode. Daarnaast is de website gepersonaliseerd o.b.v. gedrag binnen/buiten de website. Het
verhuurplatform is gekoppeld aan alle populaire boekingsportals zoals booking.com, airbnb en
bungalowspecials.
EuroParcs heeft de volledige focus op toeristische verhuur, stay-xl boekingen (arbeidsmigranten) is flink
teruggebracht.
Vraag: hoe zorgt EuroParcs dan nu er toch voor dat er nog steeds verhuringen binnen komen nu de
arbeidsmigranten worden geweerd? EuroParcs richt zich nu meer op verhuur aan een zakelijke doelgroep
die voor een korte periode overnachtingen nodig heeft en op een nieuwe doelgroep, zoals senioren.
Vraag: welke parken zijn dan niet meer via Booking.com te boeken?
Gebleken is dat de reservering van arbeidsmigranten veelal via Booking binnenkomt. Kaatsheuvel is een
van de parken die nu niet meer boekbaar is via deze website.

Marktontwikkeling
  • Het jaar 2022 is een extreem jaar wat betreft last minute boekingen.
  • In de maand juni is 58% in de laatste 60 dagen pas geboekt.
  • De consument is op dit moment erg afwachtend. Duitse toeristen komen wel weer steeds meer
    naar Nederland.
  • De concurrentie is op dit moment erg groot. We moeten meegaan met de concurrent. Indien we
niks doen met de prijzen komen er minder boekingen binnen.
Afgesproken wordt dat er op 27 augustus in The Mixer meer specifieke vragen beantwoord kunnen worden
door Martin de Boer. Als er goede ideeën zijn omtrent het stimuleren van de verhuur, staat Martin hier
altijd voor open. Deze kunnen ingezonden worden via het mailadres: marketing@europarcs.nl.

Presentatie “Schoon, Heel en Veilig” door Hans Oosterdijk
Dit programma gaat over zowel de gast, als de eigenaar en de medewerkers van EuroParcs. EuroParcs is
actief in vijf landen, waarbij de structuur zoals die in Nederland is opgezet de basis vormt voor uitrol in de
andere landen.
Ieman Hoogenboom is BU-manager Nederland en stuurt in deze rol de regiomanagers en dus indirect de
parkmanagers aan. Er is voor ieder park vastgelegd op welke onderdelen en zaken op parken niet “heel,
veilig of schoon” zijn. Dit programma richt zich met name op centrale voorzieningen en infra op het
park. Deze lijst is op prioriteit ingedeeld, EuroParcs faciliteert de uitvoering middels eigen technische
diensten en leveranciers. Het beleid wordt onderbouwd middels een Pyramide-model waarbij vooral de
onderzijde (basis op orde) en de top (verrassen en verwonderen) de focus hebben voor de operatie in 2022.

In de presentatie wordt verder ingegaan op de tender met schoonmaak- en groenbedrijven waarbij de
focus ligt op meer kwaliteit en de manier waarop deze bereikt wordt en ook meetbaar wordt. Vanuit de
zaal wordt verzocht om eigenaren mee te nemen in de relatie: positionering park (doelgroepen) versus de
ontwikkelingen fysiek op het park, b.v. speelvoorzieningen of type horeca. “Stafless” concepten krijgen
specifiek aandacht binnen operations, zowel binnen entertainment als retail worden voorbeelden getoond
die nu al in de praktijk worden getest op geschiktheid.

Duurzaamheid en sustainability
 • EuroParcs heeft uiteraard veel aandacht voor duurzaamheid zoals bijvoorbeeld het behalen van
het certificaat ‘The Green Key’. Dit is een certificaat voor duurzame bedrijven in de recreatie- en
vrijetijdsbranche en zakelijke markt.
 • Een aantal voorbeelden van toepassingen die al worden gebruikt en/of in een testfase zitten wordt
 getoond.
 • Op de Floriade is een 2-tal woningen van EP waarin tal van duurzame toepassingen wordt getest.
 • Het quality team van EuroParcs voert audits uit op parken in samenwerking met overheden en
 professionele bureaus waarbij het aantal audit-onderdelen in de loop van de tijd zal groeien en het
 dashboard dus wordt uitgebreid.
 • Het dashboard wordt gedeeld met overheden en kan ook onderdeel zijn van de periodieke overleggen met eigenaren.