Notulen Algemene Ledenvergadering BVE-Spaarnwoude

d.d. 12 januari 2023, aanvang 19.30 uur in Sofia’s Brasserie

Aanwezig:       E. Cassee, voorzitter bestuur

  1. Staphorsius, secretaris
  2. Deijkers, penningmeester
  3. Brinke, lid verhuurpanel
  4. Brinke, notuliste

File Name: Algemene-Ledenvergadering-BVE-12012023.doc

PDF Loading...